Item Infomation


Title: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt - chi nhánh Hà Nội
Authors: Trần Mạnh Đạt
Advisor: Nguyễn Thị Tuyết
Keywords: A18028 | Giải pháp | Ngân hàng | Vốn
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5262
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0001850_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0001850.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 904,77 kB

  • Format : Adobe PDF