Item Infomation


Title: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí Z179
Authors: Nguyễn Thu Trang
Advisor: Ngô Thu Quyên
Keywords: A16870 | Hiệu quả | Phân tích | Tài chính
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5216
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0001799_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 672,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0001799.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,95 MB

  • Format : Adobe PDF