Item Infomation


Title: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường
Authors: Nguyễn Ngọc Huyền
Advisor: Lê Thị Hạnh
Keywords: A13276 | Đào tạo | Khoá luận | Nguồn nhân lực | Phát triển
Issue Date: 2012
Publisher: TLU
Abstract: Cơ sở lý luận về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp; Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5065
Appears in CollectionsQuản trị kinh doanh (LV)
ABSTRACTS VIEWS

44

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0001284_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 502,87 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0001284.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,01 MB

  • Format : Adobe PDF