Item Infomation


Title: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương
Authors: Nguyễn Thu Thuỷ
Advisor: Ths. Phạm Thị Bảo Oanh
Keywords: A12997 | Khoá luận | Ngân hàng | Vay tiêu dùng
Issue Date: 2011
Publisher: TLU
Abstract: Lý luận chung về cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại; Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5046
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0001260_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 602,38 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0001260.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,08 MB

  • Format : Adobe PDF