Item Infomation


Title: Phân tích và hoàn thiện cấu trúc tài chính tại công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí
Authors: Trần Minh Chi
Advisor: Chu Thị Thu, Thủy
Keywords: Luận văn | phân tích tài chính | tài chính
Issue Date: 2011
Publisher: Luận văn | phân tích tài chính | tài chính
Abstract: Phân tích cấu trúc tài chính tại công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5044
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0001220_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 577,73 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0001220.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,09 MB

  • Format : Adobe PDF