Item Infomation


Title: Hoàn thiện chiến lược Marketing cho ngân hàng công thương chi nhánh sông Nhuệ
Authors: Đỗ Thị Bích Ngọc
Advisor: Vũ Thị Tuyết
Keywords: Khóa luận | marketing | ngân hàng công thương
Issue Date: 2011
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5020
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0000315_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 252,1 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0000315.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,87 MB

  • Format : Adobe PDF