Item Infomation


Title: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP quân đội - chi nhánh Việt Trì
Authors: Ngô Thị Thùy Ngân
Advisor: Phạm Thị Bảo, Oanh
Keywords: Doanh nghiệp nhỏ và vừa | khóa luận | ngân hàng | vốn
Issue Date: 2011
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5006
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0000299_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 474,73 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0000299.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,5 MB

  • Format : Adobe PDF