Item Infomation


Title: Giải pháp bình ổn lãi suất tín dụng trong ngân hàng thương mại tài chính ngân hàng
Authors: Hoàng Lan Thương
Advisor: Phan Văn, Tính
Keywords: Bình ổn lãi suất | khóa luận | ngân hàng thương mại
Issue Date: 2011
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/5005
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0000300_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 496,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0000300.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 998,49 kB

  • Format : Adobe PDF