Item Infomation


Title: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế - chi nhánh Hà Nội tài chính ngân hàng
Authors: Nguyễn Thị Thu Huyền
Advisor: Nguyễn Thị, Thúy
Keywords: Luận văn | ngân hàng thương mại | vay tiêu dùng
Issue Date: 2011
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4996
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0000287_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 407,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0000287.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 886,08 kB

  • Format : Adobe PDF