Item Infomation


Title: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển công tác thanh toán chuyển tiền điện tử tại ngân hàng công thương Đống Đa
Authors: Phạm Mạnh Cường
Advisor: Võ Trí Dũng
Keywords: Chuyển tiền điện tử | luận văn | ngân hàng công thương
Issue Date: 2013
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4995
Appears in CollectionsTài chính - Ngân hàng
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0000283_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 495,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0000283.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,05 MB

  • Format : Adobe PDF