Item Infomation


Title: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh đống đa (Luận văn thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh)
Authors: Nguyễn Mai Quỳnh
Advisor: TS. Đồng Xuân Ninh
Keywords: Nguồn nhân lực | Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4985
Appears in CollectionsQuản trị kinh doanh (LV)
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00501_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 538,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00501.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,67 MB

  • Format : Adobe PDF