Item Infomation


Title: Kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cùa học sinh huyện Đông Hưng, Thái Bình năm 2021 và một số yếu tố liên quan. (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Y tế công cộng )
Authors: Vũ Viết Họa
Advisor: TS. Bùi Hoài Nam
Keywords: Y tế công cộng | Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên | C01523
Issue Date: 2022
Publisher: TLU
Abstract: Đánh giá Kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cùa học sinh tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Đông Hưng, Thái Bình năm 2021. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức thái độ, thực hành chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cùa đối tượng nghiên cứu.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4983
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

117

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01455_C01523_Vu Viet Hoa_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 437,06 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01455_C01523_Vu Viet Hoa.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,5 MB

  • Format : Adobe PDF