Item Infomation


Title: Thực trạng hoạt động điều phối ghép mô, bộ phận cơ thể người bệnh viện Trung ương Quân đội 108 giai đoạn 2016-2020. (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý bệnh viện )
Authors: Trương Thị Huyền My
Advisor: PGS.TS. Nguyễn Bạch Ngọc
Keywords: Y tế công cộng | Ghép mô | C01754
Issue Date: 2022
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả hoạt động điều phối ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 giai đoạn 2016-2020. Mô tả một số yếu tố liên quan đến kết quả hoạt động điều phối ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện TWQĐ 108 giai đoạn 2016-2020.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4981
Appears in CollectionsQuản lý bệnh viện (LV)
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01457_C01754_Truong Thi Huyen My_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 1,44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01457_C01754_Truong Thi Huyen My.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 6,29 MB

  • Format : Adobe PDF