Item Infomation


Title: Thực trạng tuân thủ điều trị tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan ở người bệnh ngoại trú tại trung tâm y tế huyện Bình Lục năm 20210. (Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành: Quản lý bệnh viện )
Authors: Nguyễn Văn Việt
Advisor: PGS.TS Nguyễn Duy Luật
Keywords: Quản lý bệnh viện | Người bệnh điều trị tăng huyết áp | C01764
Issue Date: 2022
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả thực trạng điều trị tăng huyết áp ở người bệnh ngoại trú tại Khoa khám bệnh Trung tâm huyện Bình Lục năm 20210. Phân tích một số yếu tố quản lý liên quan tới sự tuân thủ điều trị của người bệnh tăng huyết áp ngoại trú tại khoa khám bệnh Trung tâm huyện Bình Lục năm 20210.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4980
Appears in CollectionsQuản lý bệnh viện (LV)
ABSTRACTS VIEWS

197

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01423_C01764_Nguyen Van Viet_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 711,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01423_C01764_Nguyen Van Viet.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF