Search

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn Văn Toàn;  Advisor: TS. Nguyễn Khắc Minh (2020)

  • - Cơ sở lý luận về quản lý chất lượng và chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng trong hoạt động kinh doanh dịch vụ viễn thông. - Thực trạng chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Công ty cổ phần Viễn thông FPT Chi nhánh Thái Nguyên. - Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của Công ty cổ phần Viễn thông FPT Chi nhánh Thái Nguyên.