Search

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Lục Kim Oanh;  Advisor: TS. Ngô Thị Quyên (2020)

  • - Cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại. - Thực trạng hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Điện Biên Phủ. - Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Điện Biên Phủ.