Search

Search Results

Results 1-1 of 1 (Search time: 0.002 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn Minh Chiến;  Advisor: GS.TS: Nguyễn Khắc Minh (2016)

  • Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về quản trị nguồn nhân lực; đánh giá thực trạng công tác quản lý và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Giày Hải Dương