Search

Search Results

Results 1101-1110 of 1159 (Search time: 0.015 seconds).
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn Thanh Giang;  Advisor: Ths. Hồ Xuân Ngọc (2019)

  • Tìm hiểu hệ thống lý thuyết liên quan đến chấn thương cột sống, tai nạn thương tích, tai nạn thiên tai và những nghiên cứu liên quan đến bệnh nhân bị tai nạn thương tích do thiên tai và bệnh nhân chấn thương tủy sống; Tìm hiểu thực trạng các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ các bệnh nhân chấn thương tủy sống do tai nạn thiên tai, các nguồn lực hỗ trợ cho bệnh nhân điều trị thương tích do tai nạn thiên tai nói chung và chấn thương tủy sống nói riêng, từ đó đề xuất mô hình trợ giúp nhóm bệnh nhân này tại địa bàn nghiên cứu; Đề xuất các giải pháp hỗ trợ y tế, tâm lý và chính sách để cải thiện tình trạng bệnh, cải thiện đời sống cho bệnh nhân.

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn Thị Thoa;  Advisor: GS.TS.Lê Thị Quý (2019)

  • Phân tích các hoạt động của phòng công tác xã hội tại bệnh viện Bạch Mai từ khi thành lập đến nay, những kết quả đạt được, thuận lợi và khó khăn để từ đó nêu bật được vai trò của công tác xã hội trong bệnh viện. Đưa ra các đề xuất khuyến nghị để giải quyết.

  • Thesis


  • Authors: Trần Ngọc Nam;  Advisor: Th.S Nguyễn Thị Kim Dung (2019)

  • - Tìm hiểu vai trò của nhân viện công tác xã hội đối với bệnh nhân viêm cột sống dính khớp. - Tìm hiểu thực trạng cuộc sống của bệnh nhân viêm cột sống dính khớp. - Ứng dụng phương pháp công tác xã hội cá nhân hỗ trợ bệnh nhân viêm cột sống dính khớp. - Đề xuất một số giải pháp giúp đỡ cuộc sống cũng như sức khỏe của trợ bệnh nhân viêm cột sống dính khớp. - Thực hành CTXH cá nhân với bệnh nhân viêm cột sống dính khớp đồng thời lập kế hoạch can thiệp, cùng thân chủ giải quyết những vấn đề của thân chủ.