Search

Search Results

Results 1-4 of 4 (Search time: 0.001 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


  • Authors: Lê Thanh Tùng;  Advisor: ThS. Nguyễn Thị Thu Trang (2019)

  • Cơ sở lý luận về tài sản của doanh nghiệp và hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Thực trạng về hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Thương mại Khang Vĩnh – Phong Phú. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Cổ phần Thương mại Khang Vĩnh – Phong Phú.