Search

Search Results

Results 1-7 of 7 (Search time: 0.021 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn Thị Nhung;  Advisor: ThS. Nguyễn Thị Liên Hương (2019)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thương hiệu, xây dựng thương hiệu, và phát triển thương hiệu trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu nhà hàng Hoàng Trà.