Item Infomation


Title: Thực trạng an toàn thực phẩm tại Khoa dinh dưỡng các bệnh viện công lập thuộc tỉnh Thanh Hóa năm 2017-2018 và một số yếu tố liên quan
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Nguyễn Thị Đào
Advisor: TS. Đỗ Thái Hòa
Keywords: An toàn thực phẩm | Bệnh viện công lập | C00789
Issue Date: 2018
Publisher: TLU
Abstract: - Mô tả thực trạng an toàn thực phẩm tại Khoa dinh dưỡng các bệnh viện công lập thuộc tỉnh Thanh Hóa năm 2017-2018. - Phân tích một số yếu tố liên quan đến vấn đề này.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/481
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.629-TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 317,98 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.629-ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF