Search

Search Results

Results 1-2 of 2 (Search time: 0.007 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Book


  • Authors: Tân Việt (2001)

  • Trình bày dưới dạng hỏi đáp về những phong tục, tập quán, lễ nghi trong cuộc sống, văn hoá của người Việt Nam theo các chủ đề: cưới hỏi, sinh dưỡng, giao thiệp, đạo hiếu, lễ tang, giỗ tết, tế lễ và vấn đề chọn ngày, giờ

  • Sách/Book


  • Authors: Tân Việt (2001)

  • Trình bày dưới dạng hỏi đáp về những phong tục, tập quán, lễ nghi trong cuộc sống, văn hoá của người Việt Nam theo các chủ đề: cưới hỏi, sinh dưỡng, giao thiệp, đạo hiếu, lễ tang, giỗ tết, tế lễ và vấn đề chọn ngày, giờ