Item Infomation


Title: Động lực làm việc của nhân viên y tế tại Khối Nội - Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang năm 2020 và một số yếu tố liên quan (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Quản lý bệnh viện)
Authors: Nguyễn Văn Khải
Advisor: GS.TS Trương Việt Dũng
Keywords: Quản lý bệnh viện | Động lực làm việc | Nhân viên y tế | C01498
Issue Date: 2022
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả động lực làm việc của nhân viên y tế tại Khối Nội - Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang năm 2020. Phân tích một số yếu tố liên quan đến động lực làm việc của nhân viên y tế tại Khối Nội - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang năm 2020.
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4143
Appears in CollectionsQuản lý bệnh viện (LV)
ABSTRACTS VIEWS

101

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01575_C01498_Nguyen Van Khai_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 888,53 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01575_C01498_Nguyen Van Khai.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,78 MB

  • Format : Adobe PDF