Item Infomation


Title: Mốt số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty thông tin di động VMS - MOBIFONE Việt Nam chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Authors: Lê Mạnh Cường
Advisor: Nguyễn Nam Hải
Keywords: Cạnh tranh | luận văn | thông tin di động
Issue Date: 2011
Publisher: TLU
URI: http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/4101
Appears in CollectionsQuản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LV.0000283_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 495,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LV.0000283.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để xem nội dung file
  • Size : 1,05 MB

  • Format : Adobe PDF