Search

Search Results

Results 1-2 of 2 (Search time: 0.001 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Book


  • Authors: B.s: Vương Thị Thanh Trì (ch.b); Vũ Lệ Hằng; Lê Thị Hạnh (2019)

  • Nội dung sách gồm 10 chương giới thiệu về những vấn đề cơ bản của quản trị học; sự phát triển của các tư tưởng quản trị; môi trường quản trị; hoạch định và ra quyết định; cơ cấu tổ chức; động cơ thúc đẩy; lãnh đạo; kiểm tra..

  • Book


  • Authors: Vũ Lệ Hằng (2019)

  • Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức tổng quát về quản trị, các quan điểm lý luận về quản trị tổ chức, môi trường quản trị, nguyên tắc và các chức năng quản trị trong tổ chức: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra