Search

Search Results

Results 1-2 of 2 (Search time: 0.002 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Book


  • Authors: B.s: Vương Thị Thanh Trì (ch.b); Vũ Lệ Hằng; Lê Thị Hạnh (2019)

  • Nội dung sách gồm 10 chương giới thiệu về những vấn đề cơ bản của quản trị học; sự phát triển của các tư tưởng quản trị; môi trường quản trị; hoạch định và ra quyết định; cơ cấu tổ chức; động cơ thúc đẩy; lãnh đạo; kiểm tra..

  • Book


  • Authors: B.s: Lê Thế Giới c.b; Nguyễn Xuân Lãn [Biên soạn]; Nguyễn Phúc Nguyên; Nguyễn Thị Loan (2007)

  • Cuốn sách cung cấp một sự tổng hợp khá toàn diện hệ thống các quan điểm lý thuyết (lý thuyết) về quản trị và đặc biệt tập trung nhấn mạnh đến sự thích ứng của lý thuyết đối với kinh doanh trong môi trường mang tính toàn cầu và năng động. Sự định hướng mang tính ứng dụng sẽ cung cấp cho bạn đọc tính ứng dụng trong thực tiễn qua việc phân tích và hiểu biết sự đa dạng của các tình huống thực tế của quản trị.