Search

Search Results

Results 1-2 of 2 (Search time: 0.001 seconds).
  • Previous
  • 1
  • Next
Item hits:
  • Book


  • Authors: Trần Đức Thanh; Phạm Hồng Long; Vũ Hương Lan (ch.b.) (2022)

  • Trình bày một số vấn đề chung về du lịch, quá trình hình thành và phát triển du lịch, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động du lịch, khách du lịch, các nhà cung ứng du lịch, các cơ quan tổ chức du lịch; tác động của du lịch đến văn hoá, xã hội, kinh tế, môi trường tự nhiên; loại hình và sản phẩm du lịch; tương lai và triển vọng của du lịch.