Search

Search Results

Results 1-4 of 4 (Search time: 0.002 seconds).
 • Previous
 • 1
 • Next
Item hits:
 • Book


 • Authors: Kenneth H. Rosen (2007)

 • This text stresses mathematical reasoning and the different ways problems are solved. Five important themes are interwoven in this text: mathematical reasoning, combinatorial analysis, discrete structures algorithmic thinking, and applications and modeling. A successful discrete mathematics course should carefully blend and balance all five themes.

 • Book


 • Authors: B.s.: Nguyễn Văn Đính; Trần Thị Minh Hoà; Trương Tử Nhân (2009)

 • Giới thiệu những kiến thức nền tảng về du lịch và các chuyên ngành du lịch như: quản trị kinh doanh lữ hành, quản trị kinh doanh khách sạn, nhà hàng, hướng dẫn du lịch...

 • Book


 • Authors: B.s: Lê Thế Giới c.b; Nguyễn Xuân Lãn [Biên soạn]; Nguyễn Phúc Nguyên; Nguyễn Thị Loan (2007)

 • Cuốn sách cung cấp một sự tổng hợp khá toàn diện hệ thống các quan điểm lý thuyết (lý thuyết) về quản trị và đặc biệt tập trung nhấn mạnh đến sự thích ứng của lý thuyết đối với kinh doanh trong môi trường mang tính toàn cầu và năng động. Sự định hướng mang tính ứng dụng sẽ cung cấp cho bạn đọc tính ứng dụng trong thực tiễn qua việc phân tích và hiểu biết sự đa dạng của các tình huống thực tế của quản trị.

 • Book


 • Authors: Kenneth H. Rosen (2003)

 • Dịch từ Discrete Mathematics and Its Applications McGraw - Hill,1994 Nội dung sách gồm các kiến thức cơ bản: Logic, tập hợp và hàm, thuật toán, các số nguyên và ma trận; suy luân toán học; đếm các phần tử; kỹ thuật đếm cao cấp; quan hệ; đồ thị; đại số boole; mô hình tính toán