Item Infomation


Title: Thực trạng và yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị ngoại trú của người bệnh ưng thư gan tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2021.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý bệnh viện )
Authors: Nguyễn Thị Loan
Advisor: GS. TS. Đào Văn Dũng
Keywords: Quản lý bệnh viện | Bệnh ưng thư gan | Điều trị ngoại trú | C01752
Issue Date: 2022
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả thực trạng và yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị ngoại trú của người bệnh ưng thư gan tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2021. Phân tích một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị ngoại trú cảu người bệnh ưng thư gan tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2021.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3929
Appears in CollectionsQuản lý bệnh viện (LV)
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01364_C01752_Nguyen Thi Loan_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 842,56 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01364_C01752_Nguyen Thi Loan.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,74 MB

  • Format : Adobe PDF