Item Infomation


Title: Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến mắc bệnh sốt xuất huyết Dengue ở sinh viên học viện Y Dược học Cổ truyền Vệt Nam năm 2021.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng )
Authors: Lê Thị Hà Anh
Advisor: PGS.TS. Lê Thị Tuyết
Keywords: Y tế công cộng | Bệnh sốt xuất huyết Dengue | C01512
Issue Date: 2021
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả thực trạng sinh viên năm thứ 2 - 3 mắc sốt xuất huyết Dengue ở sinh viên học viện Y Dược học Cổ truyền Vệt Nam năm 2021. Phân tích một số yếu tố liên quan đến mắc sốt xuất huyết Dengue của đối tượng nghiên cứu.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3928
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

69

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01414_C01512_Le Thi Ha Anh_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 233,37 kB

  • Format : Adobe PDF

 • LVCH.01414_C01512_Le Thi Ha Anh_PP.pptx
    Restricted Access
 • Slide
  • Size : 2,29 MB

  • Format : Microsoft Powerpoint XML

 • Thumbnail
 • LVCH.01414_C01512_Le Thi Ha Anh.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 638,04 kB

  • Format : Adobe PDF