Item Infomation


Title: Thực trạng sức khỏe của người lao động tại cơ sở sản xuất tấm lợp AC Đông Anh, Hà Nội nưm 2021 và một số yếu tố liên quan.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng )
Authors: Vũ Hùng Mạnh
Advisor: GS.TS. Nguyễn Đức Trọng
Keywords: Y tế công cộng | Sức khỏe người lao động | C01524
Issue Date: 2021
Publisher: TLU
Abstract: Đánh giá môi trường và thực trạng sức khỏe người lao động tại Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Đông Anh. Phân tích một số yếu tố liên quan dến thực trạng sức khỏe người lao động tại nhà máy
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3927
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

26

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01413_C01524_Vu Hung Manh_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 760,21 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01413_C01524_Vu Hung Manh.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,92 MB

  • Format : Adobe PDF