Item Infomation


Title: Kiến thức, thái độ, thực hành về sức khỏe sinh sản của phụ nữ xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương năm 2021 và một số yếu tố liên quan.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng )
Authors: Bùi Thị Huyền
Advisor: TS. Đỗ Văn Chiến
Keywords: Y tế công cộng | Sức khỏe sinh sản | C01778
Issue Date: 2021
Publisher: TLU
Abstract: Đánh giá Kiến thức, thái độ, thực hành về sức khỏe sinh sản của phụ nữ xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương năm 2021. Phân tích một số yếu tố liên quan đến Kiến thức, thái độ, thực hành về sức khỏe sinh sản của đối tượng nghiên cứu.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3923
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

47

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01358_C01778_Bui Thi Huyen_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 858,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01358_C01778_Bui Thi Huyen.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,9 MB

  • Format : Adobe PDF