Item Infomation


Title: Thực trạng chất lượng cuộc sống và một số yếu tố liên quan của người cao tuổi tại 3 xã huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam năm 2021.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng )
Authors: Lê Công Hộ
Advisor: PGS. TS. Hồ Thị Minh Lý
Keywords: Y tế công cộng | Đánh giá chất lượng cuộc sống | Người cao tuổi | C01771
Issue Date: 2021
Publisher: TLU
Abstract: Đánh giá chất lượng cuộc sống của người cao tuổi tại 3 xã huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam năm 2021. Phân tích một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của đối tượng nghiên cứu.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3922
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

62

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01357_C01771_Le Cong Ho_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 455,66 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01357_C01771_Le Cong Ho.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,56 MB

  • Format : Adobe PDF