Item Infomation


Title: Thực trạng thừa cân - béo phì và một số yếu tố liên quan ở học sinh trường trung học cơ sở đô thị Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà nội năm 2021.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng )
Authors: Bùi Thị Thu Oanh
Advisor: TS. Nguyễn Đức Sơn
Keywords: Y tế công cộng | Bệnh thừa cân - béo phì | C01773
Issue Date: 2021
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả thực trạng thừa cân - béo phì học sinh trường trung học cơ sở đô thị Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà nội năm 2021. Phân tích một số yếu tố liên quan đến thực trạng thừa cân - béo phì của đối tượng nghiên cứu.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3921
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

71

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01356_C01773_Bui Thi Thu Oanh_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 725,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01356_C01773_Bui Thi Thu Oanh.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,89 MB

  • Format : Adobe PDF