Item Infomation


Title: Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch của trẻ dưới 1 tuổi tại huyện Bình Giang, Hải Dương năm 2020.
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng )
Authors: Vũ Văn Thoan
Advisor: PGS.TS. Hồ Thị Minh Lý
Keywords: Y tế công cộng | Tiêm chủng | C01531
Issue Date: 2021
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả thực trạng tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch của trẻ dưới 1 tuổi tại huyện Bình Giang, Hải Dương năm 2020. . Phân tích một số yếu tố liên quan đến tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch của trẻ dưới 1 tuổi tại địa điểm nghiên cứu.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3920
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

78

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01355_C01531_Vu Van Thoan_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 550,55 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01355_C01531_Vu Van Thoan.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,52 MB

  • Format : Adobe PDF