Item Infomation


Title: Áp dụng phương pháp kiểm toán dựa vào rủi ro kinh doanh trong các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam
Authors: TS. Giáp Đăng Kha
Keywords: Kiểm toán độc lập | Kiểm toán dựa vào rủi ro | Rủi ro kinh doanh | Phương pháp kiểm toán
Issue Date: 2018
Publisher: Kỷ yếu hội thảo quốc gia
Abstract: Bài viết này trình bày một một nghiên cứu về việc áp dụng phương pháp kiểm toán dựa vào rủi ro kinh doanh (Business Risk Audit-viết tắt là BRA) trong các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam hiện nay. Bài viết nhằm tìm hiểu những ưu điểm, nhược điểm và kết quả của việc áp dụng phương pháp BRA trong các công ty kiểm toán độc lập. Phương pháp nghiên cứu dựa trên phương pháp định tính để thu thập dữ liệu cần thiết để giải quyết các câu hỏi nghiên cứu đã đặt ra. Nghiên cứu đem đến kết quả tương đối phù hợp với một số nghiên cứu trước đó trên thế giới. Trong đó, BRA mang lại lợi ích trực tiếp là tăng hiệu quả kiểm toán và quản lý rủi ro cho cả khách hàng và kiểm toán viên. Tuy nhiên, một nhược điểm lớn của việc áp dụng BRA là làm tăng chi phí cho cả công ty kiểm toán và khách hàng của họ. Vì vậy, kết quả là BRA nên được duy trì và phát triển, các thay đổi với BRA là cần thiết để làm cho quy trình kiểm toán hiệu quả và hữu hiệu quả hơn
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3905
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: