Item Infomation


Title: Chính sách tỷ giá hối đoái và biến động của tỉ giá thực đa phương của VND trong giai đoạn từ 1999 đến nay
Authors: NCS.Ths: Nguyễn Thị Vân Nga
Ths. Nguyễn Hồng Nga
CN. Lê Thị Tuyết
Keywords: Chính sách tỷ giá | Tỷ giá thực đa phương | Cán cân
Issue Date: 2018
Publisher: Kỷ yếu hội thảo quốc gia
Abstract: Bài viết đi sâu phân tích diễn biến tỷ giá thực đa phương của VND trong thời gian qua và xu hướng trong thời gian tới. Đối với nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới vì thế nền kinh tế chịu tác động và biến động lớn bởi những chu kỳ kinh tế của những nước quốc gia có sự chi phối lớn đến nền kinh tế thế giới. Sự biến động này là những cơ sở để Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thay đổi điều chỉnh chế độ tỷ giá cho phù hợp. Tỷ giá thực đa phương (Real effective exchange rate –REER) của VND trong giai đoạn qua có xu hướng biến động tăng và tạo ra lợi thế cạnh tranh thương mại cho hàng hoá Việt Nam. Do đó NHNN nên tiếp tục điều tiết tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn và Chính phủ tiếp tục tạo động lực tăng trưởng kinh tế.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3902
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

85

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: