Item Infomation


Title: Gọi vốn cho khởi nghiệp sáng tạo : Thực trạng và giải pháp
Authors: Ths. Hà Thị Kim Dung
Ths. Lê Thị Loan
Ths. Phạm Thị Phương
Keywords: Gọi vốn | Khởi nghiệp sáng tạo | Startup
Issue Date: 2018
Publisher: Kỷ yếu hội thảo quốc gia
Abstract: Gọi vốn là vấn đề quan trọng và vô cùng cấp thiết đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Có nhiều nguồn vốn khác nhau cho khởi nghiệp sáng tạo nhưng chủ yếu đến từ các quỹ đầu tư mạo hiểm và các nhà đầu tư thiên thần. Bài viết sẽ tập trung phân tích thực trạng hoạt động gọi vốn của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam trong những năm gần đây. Kết quả nghiên cứu cho thấy tuy lượng vốn gọi được ngày càng tăng nhưng hoạt động gọi vốn vẫn chưa thực sự hiệu quả. Từ đó bài viết đề xuất một số giải pháp đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các quỹ đầu tư/nhà đầu tư thiên thần và bản thân doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả gọi vốn cho khởi nghiệp sáng tạo
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3901
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

54

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • K.Y00145- Gọi vốn cho khởi nghiệp sáng tạo.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 6,28 MB

    • Format : Adobe PDF