Item Infomation


Title: Tiếp cận tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam : Thực trạng và giải pháp
Authors: GS.TS Nguyễn Thành Độ
Ths. Lê Văn Thuận
Keywords: Ngân hàng, tín dụng | Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Issue Date: 2018
Publisher: Kỷ yếu hội thảo quốc gia
Abstract: Thời gian qua, hệ thống ngân hàng đã triển khai nhiều giải pháp tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tiếp cận vốn tín dụng thông qua việc điều chỉnh lãi suất theo hướng giảm dần; hướng dòng tín dụng tập trung phục vụ nhu cầu vốn đối với các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, trong đó có DNNVV; liên tục thực hiện các chương trình kết nối Doanh nghiệp – Ngân hàng; các chương trình tín dụng ưu đãi đối với các đối tượng, lĩnh vực ưu tiên, cải cách thủ tục hành chính trong đó có thủ tục vay vốn…Tuy vậy, khó tiếp cận vốn vẫn là vấn đề thường trực của một bộ phận DNNVV, doanh nghiệp siêu nhỏ, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp. Vì vậy, cần có thêm những giải pháp hiệu quả hơn nữa để giúp khu vực doanh nghiệp này tiếp cận vốn tín dụng dễ dàng hơn. Bài viết nêu lên thực trạng khu vực DNNVV hiện nay và điểm lại kết quả triển khai các chương trình tín dụng của hệ thống Ngân hàng thương mại thời gian qua; một số khó khăn khi thúc đẩy tín dụng doanh nghiệp; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn Ngân hàng của doanh nghiệp nói chung, DNNVV nói riêng.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3899
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

52

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: