Item Infomation

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTS. Hứa Thùy Trang-
dc.date.accessioned2022-06-04T08:52:35Z-
dc.date.available2022-06-04T08:52:35Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3893-
dc.description.abstractKhảo sát hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp Nhật Bản để xây dựng khung chương trình đào tạo Nhật ngữ quản trị sản xuất. Kết quả sử dụng công cụ phân tích chức năng, phân tích công việc, phân tích năng lực cốt lõicho công tác đổi mới nội dung đào tạo nhằm nâng cao năng lực thực hiện công việc tại doanh nghiệp Nhật Bản. Từ khảo sát mô hình quản trị theo quá trình (MBP), quản trị theo mục tiêu (MBO), quản trị theo giá trị (MBV) làm cơ sở xây dựngbài học và bài tập thực hành kỹ năng cho sinh viên. Mục tiêu đào tạo theo các tiêu chí, tiêu chuẩn, trình độ nghiệp vụ chuyên môn đối với vị trí sử dụng tiếng Nhật quản trị sản xuất trong doanh nghiệp. Nâng caonăng lực thực hiện công việc theo các vị trí công việc của Doanh nghiệp sẽ đáp ứng được mục tiêu phát triển đào tạo đạt chuẩn Khu vực và Quốc tế hiện nay.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTLUvi_VN
dc.subjectDoanh nghiệp Nhật Bản | Nhật ngữ quản trị sản xuất | Phân tích công việc | Vị trí công việcvi_VN
dc.titleXây dựng khung chương trình ngôn ngữ Nhật Bản về Quản trị sản xuất nhăm nâng cao năng lực làm việc của sinh viên tại các doanh nghiệp Nhật Bản.vi_VN
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học

Files in This Item: