Item Infomation


Title: Treatment of nominal groups in selected chapters in “pride and prejudice” by jane austen in Vietnamese translated versions: a systemic functional analysis
Authors: Nguyễn Thi Lan Phương
Keywords: Nhóm danh nghĩa | Pride and Prejudice | Kiêu hãnh và định kiến | Jane Austen
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Bài nghiên cứu này cung cấp một cách nhìn về cách giải quyết các cụm danh từ trong một số chương từ tác phẩm “Kiêu Hãnh và Định Kiến” của tác giả Jane Austen trong các bản dịch tiếng Việt dưới ánh sáng của Ngữ pháp Chức năng Hệ thống. Công trình khám phá và mô tả cấu trúc cụm danh từ trong tác phẩm gốc, đồng thời phân tích cụm danh từ trong tác phẩm này và những c ụm từ tương đương trong hai bản dịch tiếng Việt của Diệp Minh Tâm và Thu Trinh. Những kết quả của bài nghiên cứu này tiết lộ những điểm tương đồng và khác biệt trong cách xử lí cụm danh từ của hai dịch giả trên. Dựa vào những đánh giá này, tác giả đưa ra một vài đề xuất đối với những dịch giả muốn thử sức với kiệt tác văn học bền vững cùng thời gian này.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3891
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: