Item Infomation


Title: Khảo sát thành phần vị ngữ động từ trong câu Tiếng Nhật
Authors: Ths. Nguyễn Thùy Linh
Keywords: Hình thái dộng từ | Vị ngữ động từ | Tiếng Nhật
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Bài nghiên cứu trình bày kết quả khảo sát thành phần vị ngữ động từ trong câu tiếng Nhật. Tác giả đã tổng hợp lại khái niệm và đặc trưng liên quan đến thành phần vị ngữ trong câu tiếng Nhật tập trung vào vị ngữ động từ trong các nghiên cứu trước đây của các nhà nghiên cứu về ngữ pháp. Tiếp đó, tác giả đã tiến hành khảo sát tần suất sử dụng trong thực tế của các hình thái động từ đó và mood mà chúng biểu hiện trong sách giáo khoa dạy tiếng Nhật trình độ sơ, trung cấp cho người nước ngoài đang được sử dụng phổ biến hiện nay,trong tiểu thuyết, trong truyện cho thiếu nhi và một số tài liệu lý luận bằng tiếng Nhật. Kết quả của bài nghiên cứu cho thấy sự biến đổi phức tạp của hình thái động từ theo từng cấp độ sách giáo khoa. Và kết quả từ các tài liệu khác cho thấy đặc trưng của việc biến đổi hình thái động từ tương ứng với đặc trưng của từng loại tài liệu đó.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3890
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

44

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • K.Y00108- Khảo sát thành phần vị ngữ động từ trong câu Tiếng Nhật.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 427,39 kB

    • Format : Adobe PDF