Item Infomation


Title: Đôi điều suy nghĩ về việc dạy chữ Hán cho sinh viên năm thứ nhất
Authors: Ths. Nguyễn Thùy Linh
Keywords: Tiếng Trung Quốc | Chữ Hán | Giảng dạy
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Giảng dạy chữ Hán luôn là một trong những nội dung quan trọng trong việc giảng dạy tiếng Hán cho sinh viên, đặc biệt là đối với sinh viên Việt Nam đã quen với việc sử dụng hệ thống phiên âm la tinh. So với một số ngôn ngữ khác, chữ Hán là kiểu chữ tượng hình, biểu ý chính vì vậy nó tương đối khó viết lại khó nhớ. Thông thường việc dạy chữ Hán cho sinh viên chủ yếu là những sinh viên ở giai đoạn sơ cấp. Chính vì vậy trong phạm trù bài viết này, chúng tôi đề cập đến việc khảo sát nội dung, tình hình học và dạy chữ Hán kì đầu tiên năm thứ nhất của bộ môn ngôn ngữ Trung Quốc trường đại học Thăng Long, từ đó đưa ra những kiến nghị giảng dạy có liên quan.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3889
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail