Item Infomation


Title: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất các doanh nghiệp ngành chế tạo kim loại Việt Nam
Authors: Ths. Vương Thị Thanh Trì
Ths. Vũ Lệ Hằng
Ths. Nguyễn Hồng Nga
Keywords: Chế tạo kim loại | Phương pháp bán tham số | Lan tỏa dọc | Lan tỏa ngang | Đầu tư trực tiếp nước ngoài | FDI | TFP
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Mục tiêu chính của nghiên cứu này là đánh giá sự tác động của đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) đến hiệu quả và năng suất các doanh nghiệp ngành chế tạo kim loại Việt Nam. Nhằm giúp người đọc dễ dàng tiếp cận, một nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện với dữ liệu ngành chế tạo kim loại từ năm 2000-2012 trên cơ sở phân tích năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) ước lượng được theo phương pháp bán tham số, nghiên cứu đánh giá tác động lan tỏa theo chiều ngang và kênh lan tỏa theo chiều dọc của FDI đã được xây dựng trên phạm vi toàn quốc với cả dữ liệu chéo và dữ liệu mảng. Kết quả ước lượng chỉ ra rằng các doanh nghiệp FDI ngành chế tạo kim loại Việt Nam không có tác động tích cực lên hiệu quả và năng suất của các doanh nghiệp nội địa trong ngành, thể hiện ở các hệ số biến lan tỏa ngang, lan tỏa dọc đều mang giá trị âm.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3881
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: