Item Infomation


Title: Tác động của các nhân tố vĩ mô đến chính sách cổ tức của các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Ths. Ngô Thị Quyên
Keywords: Cổ tức | Chính sách cổ tức | Nhân tố vĩ mô
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Mục tiêu của bài viết là xem xét tác động của các nhân tố vĩ mô như chính sách thuế, lạm phát, lãi suất và điều kiện thị trường vốn có tác động như thế nào đến chính sách cổ tức của các công ty cổ phần (CTCP) niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCKVN). Nghiên cứu sử dụng số liệu của 150 CTCP niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) T.p Hồ Chí Minh trong giai đoạn năm 2009 đến năm 2013, đây là giai đoạn có sự thay đổi luật thuế thu nhập cá nhân và nhiều biến động về trạng thái nền kinh tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự thay đổi của chính sách thuế và điều kiện kinh tế vĩ mô đã có tác động tích cực đến quyết định xây dựng chính sách cổ tức của các công ty.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3874
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: