Item Infomation


Title: Mất cân bằng kinh tế: mô hình, chính sách điều chỉnh và hàm ý cho Việt Nam
Authors: Ths. Lê Văn Hinh
Keywords: Cán cân thanh toán | Khủng hoảng tài chính | Kinh tế vĩ mô
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Mất cân bằng kinh tế vĩ mô (macroeconomic imbalances), nhất là mất cân bằng ngoại (external imbalance) được giải thích là một trong những nguyên nhân của khủng hoảng tài chính (đặc biệt là khủng khoảng tài chính toàn cầu năm 2008, nổ ra ở Mỹ). Bài viết tổng hợp một số vấn đề lý thuyết và thực tế về mất cân bằng kinh tế, các biểu hiện, các nguyên nhân và hậu quả của tỉnh trạng này, các chính sách điều chỉnh... Bài viết cũng chỉ ra bằng chứng về mất cân bằng kinh tế ở Việt Nam thời kỳ 2007-08 cùng với một số nhận định về nguyên nhân và qua đó có một số hàm ý chính sách cho Việt Nam. Từ mô hình, tổng quan nghiên cứu và phảt hiện ban đầu này là gợi ý cho nghiên cứu định lượng mà tác giả đang nỗ lực thực hiện để công bố trong nghiên cứu tiếp theo.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3827
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: