Item Infomation

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorThS. Đoàn Thị Hồng Nhung-
dc.contributor.authorThS. Vũ Thị Kim Lan-
dc.date.accessioned2022-06-01T07:46:59Z-
dc.date.available2022-06-01T07:46:59Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3819-
dc.description.abstractNghiệp vụ thuê tài chính là một nghiệp vụ phức tạp bởi tính chất nghiệp vụ và mối quan hệ của các bên tham gia vào nghiệp vụ này. Bên cho thuê là công ty cho thuê tài chính hoạt động theo chế độ kế toán của tổ chức tín dụng. Bên đi thuê là doanh nghiệp tuân thủ theo chế độ kế toán doanh nghiệp. Trong bài viết, tác giả tiếp cận các phương pháp hạch toán nghiệp vụ thuê tài chính theo chế độ hiện hành ở cả hai phía đi thuê và cho thuê để từ đó làm rõ những vấn đề bất cập cần xử lý: xác định nguyên giá tài sản thuê tài chính; kế toán thuế giá trị gia tăng phát sinh trong nghiệp vụ thuê tài chính; xác định giá tính khấu hao tài sản thuê tài chính.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTLUvi_VN
dc.subjectNghiệp vụ thuê tài chínhvi_VN
dc.titleMỘT VÀI TRAO ĐỔI VỀ NGHIỆP VỤ THUÊ TÀI CHÍNHvi_VN
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học

Files in This Item:
Thumbnail
  • K.Y00017- Một vài trao đổi về nghiệp vụ thuê tài chính.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 395,1 kB

    • Format : Adobe PDF