Item Infomation

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorThS. Nguyễn Thanh Huyền-
dc.date.accessioned2022-06-01T07:33:56Z-
dc.date.available2022-06-01T07:33:56Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3814-
dc.description.abstractTrong điều kiện cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp phải giải bài toán lợi nhuận trong cả ngắn hạn và dài hạn. Do vậy, việc quản trị chi phí không chỉ đơn thuần là kiểm soát chi phí ở giai đoạn sản xuất mà phải triển khai hoạt động kiểm soát từ những giai đoạn đầu tiên là nghiên cứu và thiết kế sản phẩm và kéo dài xuyên suốt thời gian tồn tại của sản phẩm. Do chi phí phát sinh trong từng giai đoạn của chu kỳ sống sản phẩm là khác nhau nên nhà quản trị cần phải kết hợp các phương pháp chi phí mục tiêu, chi phí Kaizen và chi phí định mức để thực hiện được mục tiêu kiểm soát này.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTLUvi_VN
dc.subjectPhương pháp kế toán | Quản trị chi phí | phương pháp Kaizen | Phương pháp chi phí mục tiêuvi_VN
dc.titleVẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ VÀO CHU KỲ SỐNG CỦA SẢN PHẨMvi_VN
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học

Files in This Item: