Item Infomation


Title: Phương pháp chi phí mục tiêu- Bài học áp dụng từ công ty Andan, Trung Quốc
Authors: Nguyễn Thu Hoài
Keywords: Kế toán quản trị | Quản trị chi phí | Chi phí mụ tiêu
Issue Date: 2014
Publisher: TLU
Abstract: Bài viết cung cấp một cái nhìn toàn diện về phương pháp chi phí mục tiêu, một phương pháp kế toán quản trị chi phí hiện đại được áp dụng phổ biến tại các công ty Nhật Bản và Mỹ. Khái niệm, nguyên tắc, công cụ thực hiện của phương pháp này được tác giả hệ thống lại dựa trên hướng dẫn thực hiện của IMA. Nghiên cứu tình huống về công ty sắt thép Handan, Trung quốc được dùng để minh họa kết quả thực tiễn triển khai.Cuối cùng, bài viết chỉ ra những thách thức khi áp dụng phương pháp chi phí mục tiêu trong doanh nghiệp.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3813
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

35

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: