Item Infomation


Title: Vai trò của Công tác xã hội học đường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường trung cấp Kinh tế - Du lịch hoa sữa
Authors: TS. Phạm Tiến Nam
Keywords: Công tác xã hội | Học sinh | Học đường | Hoàn cảnh khó khăn
Issue Date: 2015
Publisher: TLU
Abstract: Bài báo thảo luận vai trò của công tác xã hội học đường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa (Trường TCKT-DL Hoa Sữa), dựa trên ba khía cạnh chính: tham vấn nghề nghiệp, hỗ trợ tâm lý - xã hội và nghiên cứu, vận dụng chính sách của Nhà nước.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/3804
Appears in CollectionsKỷ yếu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

1

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item: